acati oy är ett tjänsteföretag med säte i Kristinestad.


Vi har verksamheten så smått utspridd, både nationellt och internationellt. Arbetet med både nationella och internationella nätverk är en del av vår verksamhet.