KIINTEISTÖNVÄLITYS jatkuu- FASTIGHETSFÖRMEDLINGEN fortsätter

13.09.2017

Kiitän acati oy:n asiakkaita menneiden vuosien luottamuksesta. Oma kiinteistönvälitystoiminta on lopetettu ja olette tervetulleita kiinteistöasioissa ottamaan minuun yhteyttä Sp-Koti Vaasan välittäjänä. 

Acati oy tackar våra kunder för de gånga årens förtroende. Den egna förmedlingsverksamheten har avslutats och ni är välkomna att ta kontakt med mig i fastighetsärenden även i fortsättningen, då jag är verksam hos Sb-Hem Vasa som fastighetsförmedlare.