Juridiset palvelut

Tarjoamme juridiset palvelut sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden alalta. Palveluitamme käytetään mm. perunkirjoitusten yhteydessä, osto- ja myyntitilanteissa, vuokrasopimuksissa ja monissa muissa. Pitkään alalla toimineina palvelumme ovat luotettavia ja kuuntelemme asiakasta.

Juridiset palvelut:

  • irtaimen omaisuuden luovutus
  • kiinteän omasiuuden luovutus
  • yhtiösopimus, yrityksen muut sopimukset
  • osakassopimus
  • vuokra- tai leasingsopimus
  • immateriaalioikeudellinen sopimus
  • sopimusyhteisomistus
  • rekisteröintiasiat jne.

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös sopimukset voidaan tehdä näillä kielillä.