RekisteriselosteRekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen
mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste
täyttää informointivelvoitteen.1. Rekisterinpitäjä

Acati oyYhteystiedot:

Koulukatu 2

64100 KristiinankaupunkiYhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa :Acati oy/Kirsi Rantatalo

Koulukatu 2

64100 Kristiinankaupunki

info(at)acati.fiTapauksen mukaan mahdollisen
tietosuojavastaavan yhteystiedot,Tietosuojavastaava:Acati oy / Kirsi Rantatalo

Koulukatu 2

64100 Kristiinankaupunki

040 5168384

info@acati.fi2. Rekisteröidyt

Varsinaista rekisteriä jossa kaikki asiakkaat
on koottu, ei yrityksellä ole. Asiakkaiden tiedot perustuvat sopimussuhteeseen,
toimeksiantoon, siihen liittyen annetut tiedot ja yhteydenotot jossa on
yksilöitävää tietoa.3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:·
Henkilötietoja käsitellään
rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ns. oikeutettuun etuun perustuva
tieto.Henkilötietojen
käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitusHenkilötietoja käsitellään vain ennalta
määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:·
Asiakassuhteen hoitamiseen4.
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotYrityksellä ei ole erillistä
asiakasrekisteriä. Toimeksiantajan tiedot säilytetään asiakohtaisesti.Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:Yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin, sähköposti tms.


Asiakastiedot


tiedot ostetuista palveluista ja
niihin luovutettu ja hankittu aineisto.5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden
käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Koulukatu 2,
KristiinankaupunkiTarkastusoikeusRekisteröity voi tarkistaa tallentamamme
henkilötiedot.Oikeus
tietojen oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä
koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.VastustamisoikeusRekisteröity voi vastustaa henkilötietojen
käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen
käyttäminen suoramarkkinointiin. Yritys ei käytä tietoja suoramarkkinointiin.Poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen
poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön,
jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi
tietoja ei voida poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi
olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.Palvelutuottajan (laki- ja kiinteistönvälitys)
edellytetään säilyttämään asiakohtaiset tiedot kymmenen vuotta, sitä ennen ei
ole oikeutta hävittää asiaan liittyviä tietoja.Suostumuksen
peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen
käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai
jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että
rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.ValitusoikeusRekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:·
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja asian hoitamisen
yhteydessä·
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin
acati Oy:n ulkopuolelle.8. Käsittelyn kesto

Kirjaa, kauanko tietoa säilytetään, tai
käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet.·
Henkilötietoja käsitellään
pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja ne säilytetään lain
ja ohjeiden mukaan 5 – 10 vuotta.9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät
käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen
päätöksentekoon tai profilointiin.