Acati Oy

Acati Oy on kiinteistöalaan erikoistunut yritys Kristiinankaupungissa. Erikoisalaamme ovat kiinteistöjen ja asuntojen juridiikkaan. Erityinen asiantuntijuus meillä on sopimusoikeudellisista asioista.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) on luotettava kumppani

Laillistettu kiinteistönvälittäjä on kouluttautunut ammattihenkilö. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu, että pyrimme välittämään kiinteistön eteenpäin kohtuullisessa ajassa. Tätä varten hyödynnämme useita netin kanavia, mutta myös painettua mediaa. Tärkeimpänä koemme kuitenkin asiallisesti ja hyvin hoidetun kohteen esittelyn ja siitä kertovan esitteen.

Olemme sitoutuneet Hyvään Välitystapaan

Hyvä Välitystapa on ohjenuora, jonka on laatinut Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Hyvä Välitystapa on ohjeistus, jonka pohjalta ammattimaiset kiinteistönvälittäjät harjoittajat toimintaa. Hyvä välitystapa on avointa ja lakeja ja säädöksiä noudattavaa. Tarkempia tietoja voit lukea täältä: www.kvkl.fi