p1060218.jpgMåstuntie 68 Måstuvägen

Tomt vid Härkmerisjön

Tontti Härkmerijärven rannassa

                           

         p1050846.jpg Itäinen Pitkäkatu 70 Östra Långgatan

        20.1.13_069_2.jpg Korsbäcksvägen 306, Dagsmark